Umuyoboke wa ADEPR yagize icyo yisabira ubuyobozi bwa ADEPR na Komisiyo Nzahuratorero

1
163

Mu ibaruwa ifunguye No 2, Umuyoboke(Umukristo) wa ADEPR yagize icyo yisabira ubuyobozi bwa ADEPR na Komisiyo Nzahuratorero. Wakwisomera byinshi bikubiye muri iyo baruwa.

I.Iriburiro

Nyuma yuko dusohoye ibaruwa ifunguye No.1 ivuga kubyahinduka ku mategeko y’umwihariko (internal statute) tukarangiza tuvuga ko ibindi bijyanye n’imicungire y’abakozi n’amafaranga (finance and administration management & internal procedure manual) tuzabivugaho nyuma, iyi baruwa ya 2 iraza gutangaho bimwe mu bitekerezo byafasha abayobora ADEPR cyangwa abazayiyobora bikanafasha natwe abanyamuryango bayo muri rusange.

Nzahuratorero itangira imirimo yayo abantu benshi byari bitugoye kumva ibyo barimo ndetse tukabarwanya kuko twumvaga ari imyuka y’abadayimoni yari ibarimo yo gushaka gucamo ibice itorero ADEPR. Amatsinda y’ikoranabuhanga (whatsup groups) menshi babaga bariho cg umuntu wazanaga igitekerezo cy’ubuzahuratorero twahitaga tumuvanaho ndetse akanahugurwa ko yaba agumura abakirisito, hagasobanurwa ko Umusanzu wa Gisozi nta kibazo ufite ko ideni rya BRD ryishyuwe ko nta mwenda. Ku bakirisito babaga bayumva kandi batanze amafaranga nuyu munsi haracyariho igihirahiro umuntu yibaza ese koko ntabwo BRD yishyuwe umwenda kandi hariho abakecuru, n’abasaza batanagira inkweto bashenguye Bambara bodaboda bigomwe bagatanga imisanzu, abandi bo bafataga ibipatane bagahingira abaturanyi ngo babone umusanzu wa Gisozi, amakorali yahagaritse imishinga y’ibyuma, n’insengero zahagaritswe ngo umusanzu wa Gisozi utangwe,…

Ku rundi ruhanze Ubuyobozi bwa ADEPR buriho hari ibintu bidasanzwe bwakoze bitigezwe bikorwa n’abandi bantu bayoboye ADEPR. Bwagaragarije abakirisito ba ADEPR ko ADEPR ari ikigo gifite amafaranga gikwiye kuba cyacungwa nkuko ibindi bigo byose bicungwa aho kuyicunga nk’idini. NIbaza ko mu Rwanda nta kigo gishobora kuba cyarakusanyije amafaranga angana na miliyari eshatu (3,000,000,000 Rwf) mu mwaka umwe. Bigaragaza ko ubuyobozi buyoboye bwari bufite ingufu za kiyobozi dufite ubwoba ko bigoranye kuzabona abameze nkabo mu gihe kizaza. Ibi bishatse gusobanuri iki? Abakirisito twajyaga tubona hariho intambara zidashira zimwe zivaho haza izindi mu gipasitoro, rimwe na rimwe ntihabeho kubyibazaho umuntu akumva ko ari abadayimoni barwanya umurimo tukurira ibihuru tubirukana. Ariko ubu buyobozi bwagaragaje ko ADEPR ibamo amafaranga ko abakirisito cyane cyane abize bakwiriye guhagurukira imicungirwe y’umutungo wabo. Iyo urebye ibigo by’amashuri, ibitaro, ibigo nderabuzima, amahoteri, Motel, Paruwasi n’imidugudu bigize ADEPR  ubu bakirisito bakwiriye kwibazwa ngo niba ku rwego rw’igihugu rufite abakozi bahembwa babishinzwe amafaranga miliyari agenda ntawe uvuze, ibyo bigo byo hasi aho ho ntibaba bifitemo ikibazo?

Hariho ibibazo bikomeye byibazwa kandi bitarabonerwa ibisubizo (hypothesis) ariko umuntu ashobora kuba ashakiye ibisubizo bitandukanye(assumptions):

 • Ese koko miliyari eshatu (3,000,000,000 Rwf) zabashije kwinjizwa kuri Konti ya ADEPR nkuko bivugwa?
 • Ibingibi kubyibaza no kubyisubiza biragoye kuko dutekereza ko miyiyari zasabwaga abakirisito zabuze cyangwa zikaba zikiri mu bapasitoro baza paruwasi, uturere, n’indembo noneho abayobozi bo kurwego rw’igihugu bakaba batarayabonye nkuko bivugiye mu kwiregura ko nta faranga ryaba ryaranyerejwe.
 • Ese miliyari ebyiri n’igice (2,500,000,000 Rwf) zaribwa n’abantu batarenze batanu mu buyobozi bwa ADEPR mu gihugu nk’u Rwanda bigakunda ntabufatanyacyaha burimo?
 • Aha nah umuntu akoze ubusesenguzi neza ku miyoborere dufite mu Rwanda muri iyi n myaka yasanga nta bantu batarenze batanu bashobora kwigwizaho miliyari ebyiri inzego za Leta zitarabibona. Bibayeho haba hariho ikibazo gikomereye abanyarwanda. Cyangwa se byaba bigaragaza ko abanyarwanda bamaze gukira aho umupasitoro yaba adahembwa miliyoni eshanu akaba yakubaka inzu mu myaka 2 cyangwa agakora ibindi bikora ndashyikirwa adacuruza.
 • Ese niba abayoboye uturere, indembo, abakozi ba ADEPR, abagize inama y’ubutegetsi (CA), abayoboye urwego Nkemurampaka, Abagenzuzi rusange (Auditeurs Aux Comptes) barabashije guceceka, ibyo twita kutiteranya mu Kinyarwanda impamvu yaba ari iyihe?
 • Ese aba bapasitoro bacecetse bakarebera ibi bintu bisobanura ko wenda bayasangiye, bisobanura ko wenda bakorerwagamo n’ubwoba, cyangwa se kuko abo bantu bari bafite ibibazo by’imibereho bagahabwa akazi mu gipasitoro batinye kwiteranya ngo badasubira mubushomeri mu gihe bamwe wasanga ntayandi mashuri yabahesha akazi kandi mu buzima busanzwe.
 • Umuntu ashobora kwibaza ngo aba bantu bari barashyizweho nabariye ayo mafaranga
 • Umuntu ashobora kwibaza ko aya mafaranga bayagabanye
 • Umuntu ashobora kwibaza ko aba bantu bari baratewe ubwoba n’izindi nzego zirenze iza gikirisitu kugirango batavuga wenda bakabura ubuzima bwabo
 • Umuntu ashobora kwibaza ko aba bantu barenganiye mu mategeko y’imicungire y’umutungo n’abakozi atajyanye n’igihe turimo yatumye batamenya ibiri kubera mu gihugu

Ese hakorwa iki ngo imiyoborere n’imicungire y’umutungo (management and leadership) bya ADEPR yo mu gihe kizaza izakuraho isesagura ry’umutungo?

Ese bizakorwa ni uko inzego za Leta zigiye zinjira mu buyobozi bw’Itorero cyangwa indi miryango nka CPR bagashyiririaho ADEPR abayobozi batoranije? Cyangwa bizakorwa ni uko twebwe abakirisito twishyira hamwe hakabaho gutanga ibitekerezo kubyakorwa aho kuzashimishwa no kuvuga ku makosa azaba yarabaye mbere?

 1. Impinduka zakorwa mu miyoborere izaza

Iyi baruwa No.2 iratanga ibitekerezo ku mpinduka mu miyoborere yo ku rwego rw’igihugu, amaparuwasi, n’abakirisito muri rusange (institution, organizational, financial, and Individual capacity development)

Ingingo ya 1: Impinduka ku miyoborere ku rwego rw’igihugu (Institutional Leadership)

Iyi miyoborere twayivuzeho mu ibaruwa No.1 kubyakorwa. Ibi nabyo byakorwaho.

 • Mu miyoborere ya ADEPR nihabeho gutandukanya umuhamagaro w’ivugabutumwa n’imicungire y’umutungo (Vocational structure and Management Structure). Uko inzego za ADEPR zizagenda zubakwa hazabeho urwego rushinzwe ivugabutumwa rumanuka kuva hejuru kugera hasi kandi rwiganjemo abapasitoro. Rugemo abapasitoro babyigiye kandi bafite uwo muhamagaro wa gipasitoro.
 • Habeho urwego rushinzwe imicungire y’umutungo n’abakozi narwo rufite imbaraga.
 • Ntabwo Umushumba akwiriye kwicara ngo abe afite ububasha bwo kwimura umupasitoro uko ashatse nta nikosa ryabayeho. Hakwiye kubaho urundi rwego ruzajya rureba imibereho y’abo bapasitoro, bakareberwa ni hehe bajyanwe ese impamvu akuwe aho yari ari ni iyihe. Byaba ngombwa hakajyaho amabwiriza agenga kwimurwa no kwirukanwa (mutation and substitution).
 • Abashumba nabo guhabwa za Paroisse hakabaho ko byigwa n’abayoboke bagize za biro Nyobozi za Paruwasi bigashyikirizwa ya Nama Njyanama izashyirwaho kuva ku rwego rw’igihugu kugeza hasi bigatorerwa. Ibi bizatuma imibereho myiza y’abapasitoro mu miryango yabo idahindagurika.
 • Kuba hari abapasitoro bavanwa aho batuye bakajyanwa mutundi turere cyangw intara binagaragara ko imishahara yabo itatuma babasha kuzabeshaho imiryango aho bimukiye nabyo bikagabanywa. Abantu bakajya bazamurirwa aho batuye.
 • Ku rwego rw’igihugu hakenewemo kandi inzego zikurikira

Ingingo ya 2: Impinduka mu bakozi n’ibigo (organizational restructure)

 • Urwego rw’Akarere rukwiye kuvanwaho mu rwego rwo kugabanya amafaranga: Ibi bivuze ko abashumba b’Uturerere 30 bahembwa 800,000 batwara 32,000,000 buri kwezi. Ariko ayo wayahemba abashumba b’indembo 4, hakajyaho nabakozi bafite ubushobozi nawa muyobozi ushinzwe imicungire y’abakozi wungirije Umushumba w’Ururembo ( Regional)
 • Paruwasi zimwe n’imidugudu byashyizweho bidakwiriye bikwiye kuvaho. Hakwiriye amabwiriza agenga imyemererwe ya Paruwasi nko kuba hari umubare runaka w’abakirisito, kuba hari amaturo runaka yinjira kuburyo bizayifasha kwihembera abapasitoro….
 • Abapasitoro barenze umwe ku mudugudu bikwiye kuvanwaho kimwe n’abarimu benshi ku mudugudu bigakurwaho. Kuri paroisse hakwiriye kubayo umushumba nawa mukozi ushinzwe abakozi n’amafaranga (Administrative Assistant) gusa. Muri Paruwasi 400 wenda ADEPR ifite iyo buri yose igize abapasitoro bageze mu 10 ubwo ni abantu 4,000 bahembwa 120,000 bakaba batwaye 480,000,000. Iryo torero risohora amafaranga angana gutyo nta mishanga y’iterambere ryazashobora usibye gusubira mu bakirisito bakabaka amafaranga y’imishinga. Abo bose bavanwaho amafaranga bahembwaga akajya mu bikorwa byo kubaka amashuri n’amavuriro.
 • Inzego zimwe, imyanya imwe k’urwego rw’igihugu ikwiye kuvanwaho (Aumonerie, Secretaire Particulier, Evangelisation, …). zigasimbuzwa amakomisiyo asanzweho cyangwa amashya (Komisiyo y’Urubyiruko, Komisiyo y’abana, Komisiyo y’abagore, Komisiyo y’ababana ( Ecole de dimenche) n’ubumuga, Amakorali, Komisiyo y’abarangije Kaminuza)

Ingingo ya 3: Imicungire y’amafaranga (Financial Management)

Aha biragoye kugira icyo umuntu abivugaho nubwo ariho hazingiye ibibazo byose. Ni ukwibaza ese nibande basinyira amafaranga ese bemererwa gusinyira angahe?

 • Amafaranga akwiriye gukusanyirizwa hamwe kuri compte ya ADEPR nkuko RRA yegeranya imisoro yose noneho igatanga amafaranga muri za Minisiteri, ibigo, Uturere ndetse n’Imirenge.
 • Hakwiye kubaho kugabanya kurunda ububasha ku bantu bamwe mu gusinyira amafaranga (cash signatory ceiling) ku nzego zose. Umushumba wa Paruwasi hakaba hari amafaranga yemerewe gusohora atarenga, uwo ku rurembo, no muri Biro Nyobozi hakaba

Inzego zisohora amafaranga buri wese akagira ayo atarenza (signatory power). Urugero bizwiko kugirango amafaranga arenze 50,000,000 asohorwa byemejwe n’inama rusange nta muntu wazongera gusesagura amafaranga agera kuri miliyali mu itorero. Mubasinyira amafaranga habonekemo Perezida wa Komite Ncungamutungo (Comite de gestion)

Ingingo ya 4: Gushyiraho uburyo bwo gukorera mu mucyo (Accountability & Transparence)

Ikintu kiri mu barokore bo muri ADEPR cyo kumva ko ibintu byose bikemukira mu masengesho no mu mwuka wera gikwiriye kugabanuka. Hakabaho gukorera mu mucyo mu nzego zose.

 • Guhera ku mudugudu kugeza ku rwego rw’igihugu nihashyirweho urwego Njyanama cyangwa Ncungamutungo (Comite de gestion). Impamvu ibi bivugwa. Ntabwo abakirisito bamenyeshwa amaturo yinjira bikorwa n’abadiyakoni bamwe na Mwalimu cyangwa Pasitoro. Ibi bintu bigaragaza transparence nkeya. Ku mudugudu nta rwego ruhari rubaza Pasitoro cyangwa Mwalimu imikoreshereze y’amafaranga yinjira. Uru rwego rukwiye kwemeza ndetse rugasinya kuri raporo y’amaturo ya buri cyumweru ndetse rukajya runatanga raporo y’umutungo mu nama y’abakirisito ya buri gihembwe. Uru rwego mbona rukwiye gusimbura urwego rw’abafashamyumvire. Rukwiriye kuva mu mudugudu rukazamuka rukagera ku rwego rw’igihugu.
 • Inama zose zifara ibyemezo zikwiye kujyamo Biro Nyobozi, Njyanama na Komite Nkemurampaka n’abahagarariye Ururembo babiri.
 • Inama rusange ikwiriye kujya iba nka kabiri mu mwaka igizwe n’Abashumba bose.
 • Amafaranga 10% agenewe imidugudu akwiriye kujya asigara ku mudugudu agafasha mu bikorwa bisanzwe nkp gutegura igaburo, isuku, ubuzamu, …
 • Nta mukozi wese ukwiye guhembwa na Paruwasi adahembewe ku rwego rw’igihugu. Ibi bizashoboka nihajyaho uburyo bwo gukorana n’ikoranabuhanga (software) kandi hakabaho gushyiraho abashinzwe abakozi n’amafaranga bize bazajya babikora ku gihe.
 • Uburyo bwose bwo gushyiraho abakozi bukwiriye guca mu mucyo kandi hakubahirizwa amabwiriza yo gutanga akazi ( Recruitement Procedure)
 • Uburyo bwo gutanga amasoko no kugura ibikoresho bukwiriye nabwo guca mu nzira z’amasoko (Open procurement procedure). Ntibikwiriye ko umushumba ariwe uhitamo uzazana ibyo kurya mu nama, amahema, ahazava essence, impapuro, … bikwiriye guca muri ya Komite Ncungamutungo.
 • Ibikorwa byo kubaka insengero byere kuba ibikorwa by’abakirisito gusa. Nta nubwo bikwiriye ko abakirisito basengera mu mashitingi. Ahantu hose hakenewe gufungurwa umudugudu nibikorerwe umushinga wanditse (Business plan) bizamuke bigere muri rwa rwego rushinzwe iteganyabikorwa (Planning and Budgeting Unit). Babyigeho barebe uwo mudugudu inyungu uzazanira itorero mu miyoborere n’Iterambere ry’itorero ugereranije nabakozi bazaba bahembwa. Niba umudugudu uzinjiza amaturo abasha guhemba abapasitoro bazaba bawuhagarariye. Noneho abakirisito bubake bazamure, ADEPR nayo ibahe amabati n’amadirishya nkuko amashuri ya Leta yubakwa na Leta. Urugero uko hashyizweho amashuri y’imyaka itatu 9YBE.

Ingingo ya 5: Kongerera abakirisito n’abapasitoro ubushobozi (Individual Capacity Development)

 • ADEPR ikwiriye gushyiraho amahugurwa ku byiciro bitandukanye ku bakozi bayo ariko cyane cyane abapasitoro n’abakirisito bakigishwa gushaka amafaranga. Umutungo wonyine ADEPR ikuraho amafaranga ni abakirisito. Ariko ntibigishwa uko bagomba gushaka amafaranga ngo bashyirwe mu matsinda yo kwizigamira bikorerwe ku midugudu nk’itegeko.
 • Abapasitoro bazaba bareba amaturo kandi badafite ibindi bibinjiriza bazagwa mu bishuko byo kuyarya nubwo baba bakijijwe neza. Ubukene ni bubi kandi ntibureba agakiza. Ntabwo umupasitoro akwiriye gutegekwa guhora ku rusengero cyane ko n’umushahara aba ahabwa utamufasha kubeshaho umuryango we. Ahubwo buri mu pasitoro yakwiriye kuba afite akandi kazi akora kamuzanira amafaranga. Mu rwego rwo gufasha abadashaka gukora bumva babeshwaho n’umushahara w’itorero gusa hakabaho kubagabanya bagasunikirwa kujya gukora indi mirimo ya Leta, ubucuruzi cyangwa gukorera imiryango itegamiye kuri Leta. Pawulo yarabwirizaga ariko akanakora ibindi kuruhande ngo atazabera igisitaza abo abwiriza. Biragoye kubwiriza abantu bahaze wowe ushonje. Nibyo bituma bene abo bapasitoro batabasha gutobora ngo bavuge kuko bumva ko igihe avuze bamwirukana akicwa n’inzara.
 1. Izindi nama rusange (General piece of advice)
 • Ibitekerezo ni byinshi ariko twibaza ko hariho inzego zigenda zibikoraho kandi tukizera ko ubuyobozi bwo mu minsi iri imbere buzaha agaciro ibitekerezo by’abakirisito bukabegera bukabumva aho gushyiraho uburyo bwo gucecekesha abanyamuryango no gufata utanze igitekerezo kubitagenda nk’umuntu ugumura cyangwa urwanya abayobozi.
 • ADEPR nirebe uko yiyegereza abanyabwenge ku nzego zose ndetse habeho urwego rushinzwe ibiganiro nabo kuko bigaragara ko ONAP idakora neza cyane ko bamwe batamenya nibyo ikora.
 • Hashyirweho amabwiriza arengera itorero kuburyo umuyobozi uvuyeho bidasabye inzego zo hanze kuza gucyemura bene ibyo bibazo kandi ayo mabwiriza yubahirizwe. Birababaje kubona ibibazo itorero ririmo ubu nta rwego na rumwe rukora inama ngo rufate iyambere kubicyemura haba Nyobozi cyangwa Nkeurampaka.
 • Abapasitoro bashinzwe ivugabuutumwa nibave mubyo kureba abakozi n’amafaranga bakore umurimo wo kubwiriza intama no kwimakaza ivugabutumwa ibindi babihairire ababyigiye. Bashishikarize gushyiraho ibyigisho bitandukanye kugirango umukumbi bayoboye ubeho ufite ijambo rikiwiriye kandi rihagije rituma duhagarara tudatsinzwe.
 • Abapasitoro nibabanze babere abakirisito urugero mu kwanga umugayo. Umupasitoro ugaragaweho n’amakosa y’ubujura cyangwa ibindi byaha akurweho inshingano za gipasitoro burundu aho kumwimurira ahandi.
 • Amarangamutima mu miyoborere akwiriye kugabanuka mu itorero ADEPR. Amategeko n’amabwiriza byubahirizwe.

Turizera ko mu nama tuzakomeza guha abayobozi hatazaburamo izibagirira umumaro hamwe no gusenga Imana. Imana ibahe umugisha.

Sereine Nterinanziza/ Umukirisito ADEPR

 

1 COMMENT

Comments are closed.