Ni gute abanyamadini bazigisha “URURIMI” rw’ikinyarwanda kandi ari bo ba mbere mu kurwica?

0
163

Iyo utembereye hirya no hino mu madini n’amatorero, usanga ururimi ari ikintu kidahabwa umwanya n’agaciro na gake, kugeza ubwo abarukoreshereza mu nsengero barugoreka nkana mu buryo bw’amafiyeri kugira ngo baryoshye imvugo zabo!

Ni kenshi kandi usanga abanyamadini bigisha ijambo ry’Imana ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu biterane n’ahandi, ariko wakurikirana imvugo zabo ugasanga  zitarimo ukubahiriza amabwiriza y’imivugire y’ururimi rw’ikinyarwanda.

Mu nama y’umushyikirano iherutse, nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abanyamadini kimwe n’izindi nzego bireba, gutanga umusanzu mu gusigasira no kwigisha neza ikinyarwanda cyane cyane mu rubyiruko n’abayoboke babo. Nibyo koko, kuko abanyamadini bari mu bavuga rikijyana kuko bahura n’imbaga nyamwinshi kenshi mu cyumweru kandi ibyo bavuze bigafatwa nk’ihame.

Gusa, njye mbona abanyamadini bakeneye nabo andi masomo cyangwa se amahugurwa yihariye kugira ngo ibyo bavuga binyuze mu mbwirwaruhame bijye biba byizewe ko bikubiyemo inyigisho zinoza imivugire y’ururimi rw’ikinyarwanda aho gukomeza kurwahuranya baruhuhura kandi bibwira ko bari mu kuri nkuko tubibona henshi. 

Iyaba abanyamadini bategekwaga kujya bagena umwanya byibuze w’iminota 10 mu mwanya w’amasaha menshi bamara bahagaze imbere y’abayoboke babo, bakawukoresha bigisha imivugire y’ururimi rw’ikinyarwanda. Baramutse bahawe amagambo yanditse neza cyangwa se bagahabwa ubundi butumwa bw’urukurikirane runyuze mu nyigisho, byatanga umusaruro. Naho gutegereza ko ubwabo bazibwiriza kwigisha uru rurimi, byazarangira ari agatereranzamba. 

Urwego rw’igihugu rushinzwe Ururimi n’Umuco ruramutse rubahurije hamwe rukabasaba uyu musanzu, ariko rugategura integanyanyigisho yitondewe, mbona byatanga umusaruro wihuse. Niba bidakozwe ku buryo buri umwe muri bo abasha kumva ko ari inshingano ze, tuzasanga ubusabe Umukuru w’igihugu yabagejejeho bwarabaye amasigarakicaro kuko benshi muri bo batazi amategeko agenga imivugire y’ururimi rw’ikinyarwanda. 

Peter Ntigurirwa